6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina w ciągu 12 miesięcy  jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • Selektywna zbiórka odpadów OBLIGATORYJNA dla wszystkich !!! To oznacza, że nie będzie już możliwości wyboru braku selektywnej zbiórki.
  • Stwierdzenie nieselektywnej zbiórki odpadów będzie traktowane jako naruszenie i będzie skutkować podwyższeniem opłaty – wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej (może to być nawet czterokrotność opały podstawowej);
  • Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady będę mogli uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami pod warunkiem, że wyposażaną nieruchomość w przydomowy kompostownik w którym będą zagospodarowywać cały strumień bioodpadów;
  • Odbiór bioodpadów z nieruchomości bezpośrednio spod posesji, czyli u źródła, to oznacza, że nie trzeba będzie jeździć do PSZOKU, żeby móc pozbyć się odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie itp.)

Wprowadzone tak szerokie zmiany zobowiązują samorządy do ponownej analizy funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. Wiele samorządów decyduje się na zmianę metody naliczania stawek za śmieci.

Ustawodawca w art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach proponuje cztery metody naliczania opłaty za odbiór odpadów:
a) w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (metoda tzw. „od osoby”
b) w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości (tzw. „od wody”);
c) w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego;
d) stała stawka za gospodarstwo domowe – obecnie stosowana w naszej gminie.
 

Po dokładnych analizach możemy śmiało powiedzieć, że obecna stawka „za gospodarstwo domowe” okazała się nie być tą najlepszą, najbardziej precyzyjną i sprawiedliwą dla wszystkich mieszkańców. Nastąpi zmiana metody naliczania opłaty za odbiór odpadów z gospodarstwa domowego na osobę, a to z kolei wiąże z nowymi drukami deklaracji. 

Szczegóły wkrótce !!!