Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Rogozińska 10 A
62-085 Skoki 

Godziny otwarcia:
wtorek 1000 -1500
środa  1000 -1500
piątek  1000 -1500
sobota  1000 -1500