Ostrzeżenie o ptasiej grypie.

0
200

Poniżej przedstawiamy ulotkę dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie: rozporzadzenie.pdf