W dniu 19 marca 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach zawiadomił Wojewodę Wielkopolskiego o wystąpieniu start w uprawach rolnych spowodowanych znaczącymi spadkami i wahaniami temperatury w miesiącu styczniu oraz lutym.

W wyniku tych niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych najbardziej ucierpiały uprawy rzepaku, pszenicy i jęczmienia ozimego.

W chwili obecnej nie jest wiadome czy, i na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy.

Spodziewamy się, że część upraw zostanie przeorana, dlatego należałoby udokumentować taką potrzebę protokółem strat.

Przesłaliśmy sołtysom „Druki” zgłoszeniowe. Ponadto wzór tego druku zamieszczony został na stronie internetowej Miasta i Gminy Skoki. w zakładce” dla rolników”. Po wypełnieniu zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Lustracji w terenie dokona Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Pobierz druk >>>