Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu informuje, że lekarze weterynarii działający na terenie powiatu nie podpisali umów na prowadzenie w 2011 roku czynności zlecanych przez Inspekcję Weterynaryjną .

Jednym z najbardziej odczuwalnych niedogodności tej sytuacji będzie konieczność występowania bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wydanie świadectwa zdrowia zwierząt przeznaczonych do uboju oraz innych przemieszczeń (inne stado, punkty kopulacyjne, pokazy, targowiska).

W związku z powyższym od 1 stycznia 2011r. do odwołania obowiązywać będą poniższe zasady :

  1. Informację o planowanej sprzedaży lub wysyłce zwierząt – w tym kierowaniu trzody do uboju należy zgłosić  telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii – telefon  67 2685 647, w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku od 700– 1500 ).
  2. Świadectwa zdrowia wystawiane będą po przyjeździe lekarza weterynarii na miejsce (siedziba stada).
  3. Za wystawione świadectwo pobierana będzie opłata zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010r.powiększone o należność za dojazd. Całość płatna będzie po wystawieniu rachunku przez lekarza sporządzającego dokument.
  4. Warunkiem wystawienia świadectwa jest; trwałe i widoczne oznakowanie trzody umożliwiające pełna identyfikację zwierząt w siedzibie stada. W przypadku niespełnienia tego warunku  świadectwo nie zostanie wydane, a zgłaszający zostanie obciążony kosztami dojazdu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprasza za zaistniałą sytuację , jednocześnie przypomina , że świadectwo dla świń kierowanych do uboju jest ważne 3 dni. Natomiast świadectwo dla świń kierowanych do innych stad, punktów kopulacyjnych, na pokazy i targowiska jest ważne 10dni.