1. Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studiu
  Druk RGP-01-01 – wniosek 
 2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studiu
  Druk RGP-02-01 – wniosek
 3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  Druk RGP-03-01 – wniosek
 4. Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
  Druk RGP-04-01 – wniosek
 5. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Druk RGP-05-01 – wniosek
 6. Uzyskanie decyzji podziałowej
  Druk RGP-06-01 – wniosek
 7. Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowe
  Druk RGP-07-01 – wniosek