RGP-01 Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studiu
Druk RGP-01-01

RGP-02 Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studiu
Druk RGP-02-01

RGP-03 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Druk RGP-03-01

RGP-04 Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
Druk RGP-04-01

RGP-05 Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Druk RGP-05-01

RGP-06 Uzyskanie decyzji podziałowej
Druk RGP-06-01

RGP-07 Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowe
Druk RGP-07-01