REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA

0
1432
 1. Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  – druk: RGKiR-01-01
  – druk: RGKiR-01-02
  – druk: RGKiR-01-03
 2. Uzyskanie przydziału mieszkania komunalnego lub socjalnego
  – druk: RGKiR-02-01
  – druk: RGKiR-02-02
 3. Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
  – druk: RGKiR-03-01/3
 4. Uzyskanie dodatku mieszkaniowego
  – druk: RGKiR-04-01
  – druk: RGKiR-04-02
  – druk: RGKiR-04-03
  – druk: RGKiR-04-04