REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA

0
48
 1. Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  – druk: RGKiR-01-01/5
  – druk: RGKiR-01-02/3
  – druk: RGKiR-01-03/4
 2. Uzyskanie przydziału lokalu mieszkalnego lub socjalnego
  – druk: RGKiR-02-01/3
  – druk: RGKiR-02-02/2
 3. Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
  – druk: RGKiR-03-01/3
 4. Uzyskanie dodatku mieszkaniowego
  – druk: RGKiR-04-01/3
  – druk: RGKiR-04-02/2
  – druk: RGKiR-04-03/2
  – druk: RGKiR-04-04/2