REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

0
513
 1. Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości
  – druk: RIGP-01-01
 2. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej 
  – druk: RIGP-02-01/3
 3. Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium
  – druk: RIGP-03-01
 4. Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium 
  – druk: RIGP-04-01
 5. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 
  – druk: Druk RIGP-05-01/9
 6. Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy 
  – druk: Druk RIGP-06-01/8
 7. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  – druk: Druk RIGP-07-01/9
 8. Uzyskanie decyzji podziałowej 
  – druk: RIGP-08-01
 9. Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej
  – druk: Druk RIGP-09-01/7
 10. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
  – druk: RIGP-10-01
 11. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
  – druk: RIGP-11-01