REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

0
873
 1. Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości 
  – druk: RIGP-01-01
 2. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
  – druk: RIGP-02-01
 3. Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium 
  druk RIGP-03-01
 4. Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium
  druk RIGP-04-01
 5. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  druk RIGP-05-01
 6. Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
  –  druk RIGP-06-01
 7. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
  druk RIGP-07-01
 8. Uzyskanie decyzji podziałowej
  druk RIGP-08-01
 9. Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej
  druk RIGP-09-01
 10. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót 
  – druk: RIGP-10-01
 11. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  – druk: RIGP-11-01