REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

0
63
 1. Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości – druk: RIGP-01-01
 2. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – druk: RIGP-02-01/3
 3. Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium – druk: RIGP-03-01
 4. Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium – druk: RIGP-04-01
 5. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – druk: Druk RIGP-05-01/9
 6. Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy – druk: Druk RIGP-06-01/8
 7. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – druk: Druk RIGP-07-01/9
 8. Uzyskanie decyzji podziałowej – druk: RIGP-08-01
 9. Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowej– druk: Druk RIGP-09-01/7
 10. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót – druk: RIGP-10-01
 11. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – druk: RIGP-11-01

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*