REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

0
1482
 1. Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości
  – druk: RI-01-01
 2. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
  – druk: RI-02-01
 3. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
  – druk: RI-03-01
  protokół odbioru
 4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  – druk: RI-04-01