Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na zakup komputerów dla uczniów z terenów, gdzie funkcjonowały kiedyś PGRy.

Kogo dotyczy: uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoki i  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR znajdującego się na terenie Gminy Skoki,

Co jest potrzebne:

– dla uczniów którzy nie ukończyli 18 lat – oświadczenie składają rodzice (zal.8 oświadczenie dla opiekuna) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– dla uczniów którzy ukończyli 18 lat – oświadczenie składa pełnoletni uczeń samodzielnie (zal.9 – oświadczenie dla ucznia) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA! Osoby które otrzymały już komputery w poprzednich latach nie mogą ponownie składać wniosków!

Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skoki  zostawiają  oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych poza terenem Gminy Skoki zostawiają oświadczenia w punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Termin składania oświadczeń: do 29 października 2021 r.

Prosimy o dokładne wypełnienie oświadczeń, ponieważ są one podstawą do zakwalifikowania do programu.

Dokumenty do pobrania:

zal.7 Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – *.doc

zal.8 – Oświadczenie ucznia który osiągną niepodległość – *.doc

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – *.docx