W ostatnim czasie odebraliśmy wiele telefonów z pytaniami o możliwość zawieszenia opłat za odbiór odpadów, na skutek wprowadzonych przepisami ograniczeń. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – należy złożyć  deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność,
do 10-tego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu.

UWAGA!!!

Informujemy, że nie ma możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Deklaracje można przesyłać drogą pocztową oraz za pomocą elektronicznej Platformy Komunikacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki – https://eurzad.gmina-skoki.pl/. W przypadku pytań, niezbędne informacje uzyskać można pod numerem telefonu:
61 89 25 816.