Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu przypomina, iż nadal obowiązują nakazy zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych (obiekty: handlowe, usługowe, kultury, kultu religijnego, środki komunikacji masowej, urzędy itp.).

Obowiązek ten dotyczy także bulwarów, parków, placów, plaż, parkingów, cmentarzy, zieleńców, targowisk itp.

W przestrzeniach otwartych można odstąpić od tego obowiązku przy zachowaniu dystansu 1,5 m.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu
mgr farm. Paweł Gilewski