2 dni wolne dla dawców

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 roku podpisaną przez Prezydenta RP z dnia 21 stycznia 2021, krwiodawcom w czasie pandemii przysługują 2 dni wolnego oraz każdemu, który oddał przynajmniej trzy donacje 33% ulgi środkami publicznego transportu zbiorowego.

Przywilej 33% przysługuje krwiodawcom, którzy oddawali krew w okresie pandemii i posiadają zaświadczenie potwierdzone przez centrum krwiodawstwa.

W wągrowieckim punkcie krwiodawstwa od 28 stycznia 2021 r. krwiodawcy będą otrzymywali zwolnienie na 2 dni wolne od pracy tj. w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.

Darowizna dla dawców

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi, osocza i składników krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2020 roku.

Otrzymane zaświadczenie upoważnia honorowego dawcę do uzyskania odliczenia wartości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z 7 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 263 poz. 2625). Uzyskana kwota stanowi darowiznę na cele ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 101 z dnia 26 lipca 1991 roku Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku nr 14 poz. 176. Kwota w wysokości 130 złotych za jeden litr podlega odliczeniu od dochodu za 2020 rok.

Jan Maćkowiak