Od 8 lipca zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania przewidzianych środków. Na stronie WFOŚiGW przedstawiono Regulamin. Pozostałe dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane w dniu jego ogłoszenia.