Pod koniec maja wykonano badania czystości wód jezior: Maciejak, Rościńskie, Borowe i Karolewskie.

Wyniki analiz wód powierzchniowych wykazały, że wody badanych jezior odpowiadają wymaganiom wody w kąpielisku i  miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Wyniki badań jez. Borowe, Karolewskie i Maciejak >>>

Wyniki badań: jez. Budziszewskie i