Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski w wieku 50 – 74 lat do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego – bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się w dniu 12 października 2021 o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna I piętro, segment B

Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi w dniu 20 października 2021. w godz. 12:00-16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach II piętro, segment B

Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, a sprawują opiekę nad osobą zależną, mogą skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej dla tej osoby zapewnianej w ramach programu.

W ramach programu prowadzona jest również edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.

Więcej szczegółów na temat badań oraz informacji o profilaktyce raka jelita grubego na stronie www.badaniaopen.pl