Na przełomie stycznia i lutego br. na terenie Gminy Skoki odbędzie się zbiórka naturalnych choinek (drzewek świątecznych), która potrwa od środy 13 stycznia br. do 3 lutego br.

Odbiorowi podlegają wyłącznie drzewka żywe, której należy wystawiać przed teren posesji (nieruchomości jednorodzinne) lub przy miejscu gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna).

Firma P.P.H.U. WSPÓLNOTA będzie odbierać wystawione drzewka świąteczne w dniach wywozu odpadów BIO wyznaczonych dla poszczególnych rejonów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w ramach uiszczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.