Informujemy, że w lutym 2021 roku rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT potwierdzające nabycie oleju napędowego w okresie od 1.08.2020 do 31.01.2021;
2. oświadczenie o pomocy publicznej;
3. w przypadku hodowcy bydła – dokument z ARiMR Biura Powiatowego w Wągrowcu ul. Grunwaldzka 30, o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok 2020.

Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów, a w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła 30 litrów.

Limit  zwrotu podatku akcyzowego w 2021 stanowi sumę:
– 100 zł x ilość ha uprawianych użytków rolnych, oraz
– 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00 zł (w ramach rocznego limitu).

Celem sprawniejszej i szybszej realizacji wypłaty prosi się o przygotowanie i podanie rachunku bankowego, na który dokona się zwrotu należnego podatku akcyzowego w kwietniu 2021, po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewody.

Wnioski przyjmowane będą w punkcie obsługi interesanta (wejście B od strony parkingu wewnętrznego urzędu).

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej urzędu w zakładce: Co i jak załatwić w urzędzie?Referat Gospodarki Budżetowej – punkt 10 „Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego”, lub w siedzibie Urzędu.

Jagoda Jung-Kaźmierczak
Krystyna Torzewska