W związku z epidemią COVID – 19 od 26.10.2020r. do odwołania zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom m.in. osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej uruchamia się poradnictwo telefoniczne.

W celu uzgodnienia terminu porady lub uzyskania jej w przypadku, gdy została wcześniej umówiona, ze specjalistami można kontaktować się w wymienionych dniach i godzinach, wyłącznie w godzinach ich pracy, pod podane niżej numery telefonów.

  • Z p. Elżbietą Ciećmierowską terapeutą leczenia uzależnień: 31.10, 09.11, 28.11.2020r. w godz. 07.30 – 12.00 – nr telefonu 600 202 327
  • Z p. Jolantą Korczowską – Jankowiak – psychologiem: 30.10, 31.10, 14.11, 20.11, 28.11 w godzinach od 10.00 do 16.00 – nr telefonu 500 871 172

Podajemy też do wiadomości, że Punkt Informacyjno – Konsultacyjny zwiększył swoją ofertę o porady certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych. Można się z nimi konsultować w sprawach dotyczących dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej (m.in. młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami z różnego typu niepełnosprawnościami).

  • Z p. Alicją Kramer: 16.11, 07.12.2020r. w godz. 17:00-18:00 telefon 697 996 206
  • Z p. Joanną Tomczak: 17.11, 08.12.2020r. w godz. 12:30-13:30 telefon 61 8 925 800 wew. 52