TURNIEJ SOŁECTW O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
04.10.2020- ORLIK SKOKI

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą mailowo na adres: k.pilna@gmina-skoki.pl do dnia 21.09.2020.
 2. Osoba zgłaszająca drużynę podaje następujące informacje: nazwa drużyny, sołectwo, ilość zawodników, grupa wiekowa: seniorzy wiek od….do…./juniorzy wiek od….do….., kontakt z osobą zgłaszającą.
 3. W skład drużyny mogą wchodzić wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie danego sołectwa- osoby niepełnoletnie- posiadają zgodę rodzica/opiekuna na piśmie.
 4. Sołectwo może zgłosić maksymalnie trzy drużyny.
 5. Rolę sędziów pełnią Animatorzy Sportu.
 6. Punktacja: wygrana 3 pkt., remis 2 pkt., przegrana 1 pkt.
 7. Za zachowania mało sportowe sędzia wprowadza punkty karne (odejmowane po podsumowaniu turnieju).
 8. Rozgrywki odbywają się na kompleksie boisk ORLIK w Skokach- ul. Rogozińska 14. Czas trwania meczu 2 x po 15 minut.
 9. W przypadku równej ilości punktów o miejscu drużyny w końcowej klasyfikacji decyduje bezpośredni mecz.
 10. Wszelkie zmiany, po otrzymaniu zgłoszeń Sędziowie będą uzgadniać z osobą zgłaszającą drużynę.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i dostosowanie go do zaistniałej ewentualnie sytuacji.