Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego.
Oferent: Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wesołe Misie.
Zadanie: Krótki wypoczynek nad morzem
Uwagi do oferty można składać do 05.08.2020 włącznie.

Treść oferty >>>