Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w 2020 roku:

Oferent: Fundacja Lech Poznań Football Academy

Oferta na zadanie z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na BIP http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13046

Uwagi do ofert można zgłaszać za pomocą formularza do 08.07.2020 włącznie.