Uproszczone oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku:
Oferty: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=920

Oferent: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Skokach
Uwagi do ofert można zgłaszać za pomocą formularza do 15.01.2020 włącznie.

Oferent: Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej.
Uwagi do ofert można zgłaszać za pomocą formularza do 22.01.2020 włącznie.