Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

0
451

„Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”

Gmina Skoki, za pośrednictwem Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu z Elbląga,
w ramach konkursu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”, otrzymała grant w wysokości 84.000 zł  na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Skoki w wieku 25+ (150 osób) i zakłada przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń podnoszących ich  kompetencje cyfrowe.

Szkolenia, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane z następujących tematów:

Czas trwania jednego modułu szkoleniowego: 12 godzin.

Szkolenia będą odbywały się na terenie gminy Skoki, w dogodnych terminach dla ich uczestników.

Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – kwiecień 2020

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Skoki, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 30.04.2020 roku.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, pokój nr 12.

Formularze zgłoszeniowe:
1_Formularz_zgłoszeniowy
2_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania
3_Oświadczenie_o_niepełnosprawności
4_Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
5_Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-wrażliwych-096

 

Masz pytania/wątpliwości ?
Zadzwoń pod numer (61) 8925 808 lub (61) 8925 800
lub napisz do nas na adres: rekrutacja@gmina-skoki.pl