Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w szkoleniu 18.10.2019 godz. 15:30 sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (segment B).

Szkolenie poprowadzi pan Artur Gluziński, który omówi i wyjaśni procedury ubiegania się o finansowe wsparcie zadań publicznych realizowanych dla mieszkańców Gminy Skoki przez Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki i inne organizacje.