Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz organizacje wymienione w art.3 ust.3  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.poz.688) do zgłaszania propozycji zadań publicznych do Programu Współpracy na 2020 rok, z katalogu  wskazanego w z art.4 w/w ustawy.

Propozycje należy składać na załączonym formularzu do 20.09.2019, do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 lub drogą elektroniczną na adres: k.pilna@gmina-skoki.pl

formularz zgłaszania zadań