W związku z licznymi zapytaniami, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu październiku 2018 roku, nastąpi w terminie 29-30 października 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Robert Rogaliński
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach