Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

0
243

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia – na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne” oraz powołania Komisji ds. oceny ofert.

Link do Zarządzenia i formularza

Treść Zarządzenia

Formularz oferty