Poniżej link do PDF z Zarządzeniem Burmistrza.

Ogłoszenie konkursu na powierzenie zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.