KOMUNIKAT WS. WNIOSKÓW 500+

0
856

Rodzina 500+ nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze „500+” będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” nowy okres zasiłkowy tj.: od dnia 01 sierpnia 2017 r. ulegną zmianie. Aktualnie  ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin została uchwalona przez Senat i oczekuje na podpis prezydenta.

Kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada na chwilę obecną nowych druków wniosków.

O terminie wydawania nowych, zmienionych druków wniosków powiadomimy Państwa w kolejnym komunikacie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją:

*do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

*od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Postawę ustalenia dochodu rodziny na okres zasiłkowy 2017/2018 stanowi dochód z 2016 roku.

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11 lub elektronicznie, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia oraz za pośrednictwem ePUAP.