Najbliższe terminy posiedzeń  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach:

25.01.2021 o godz. 17.00
08.02.2021 o godz. 17.30
22.02.2021 o godz. 17.30
08.03.2021 o godz. 17.30
22.03.2021 o godz. 17.30

Chcesz się umówić na spotkanie, zadzwoń w godzinach 9-12 w czwartki na numer telefonu 61 89 26 800 wewnętrzny 52.