Najbliższe terminy posiedzeń  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach:

5 i 19 lipca oraz 16 sierpnia, od godz. 18:00

Chcesz się umówić na spotkanie, zadzwoń w godzinach 9-12 w czwartki na numer telefonu 61 89 26 800 wewnętrzny 52.