Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już
    w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (67) 26 80 558

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Skoki
Plac Powstańców Wielkopolskich 18
62-085 Skoki

Radcy prawni (m-ce nieparzyste) – Adwokaci (m-ce parzyste)
pt.    –  godz.  1200-1600

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
śr. – godz. 1100-1500

Pliki do pobrania:
Karta informacyjna
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
REJESTRACJA dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
WYKAZ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ROK 2019