Gmina Skoki przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Skokach przy ulicy Tulipanowej (okolice ulicy Rakojedzkiej) przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną.

Nieruchomość stanowi przedmiot własności Gminy Skoki, oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 70/21 i ma powierzchnię 1,1517 ha (RVI – 0,8049 ha i  N – 0,3468 ha).

Nieruchomość stanowi teren nieużytkowany, porośnięty samosiewami drzew, o kształcie wieloboku ze skłonem w kierunku północnym oraz pofałdowanym a w centralnej części działki znajduje się nieużytek, który może zostać przeznaczony pod lokalizacje stawu. Działka leży w strefie obrzeżnej miasta Skoki i graniczy bezpośrednio z lasem. W sąsiedztwie zlokalizowane jest zabudowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa w budowie, tereny leśne, stawy i pola uprawne. Dojazd do działki odbywa się publiczną drogą gminną poprzez ulicę Tulipanową. Długość linii frontowej wynosi około 68 m. Istnieje możliwość podłączenia wody, prądu, kanalizacji i gazu.

Cena wywoławcza nieruchości wynosi: 560 000,00 zł brutto.

Przewidywany termin sprzedaży działki to luty/marzec 2022 roku.

Pełny tekst wykazu został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach a także opublikowany na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu www.gmina-skoki.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, bud. B,  pokój 3, tel. 618925814.