Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 14 października br. przystępujemy do przebudowy holu w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Inwestycja dofinansowana jest ze środków PFRON (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ma być zrealizowana w bieżącym roku) i ma na celu montaż windy i uruchomienie dostępnego dla wszystkich punktu obsługi interesanta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędy zobowiązane są zapewnić dostępność usług wszystkim interesantom, w tym osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami.

Po zakończeniu remontu  w holu głównym łączącym Segment A i Segment B Urzędu na parterze powstanie punkt obsługi interesanta, a do Sali Biblioteki Publicznej znajdującej się na II piętrze Segmentu B, będzie można dotrzeć windą.

Remont potrwa około 2 miesięcy. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, ze względów bezpieczeństwa, musimy wyłączyć z użytkowania cały hol.

W związku z powyższym na czas remontu uruchomione zostaną dwa wejścia do Urzędu.

Od strony ul. Wincentego Ciastowicza (dawne wejście główne) zapraszamy wszystkich interesantów w sprawach:

 • Ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • Stanu cywilnego,
 • Podatków i opłat;
 • Oświaty;
 • Planowania przestrzennego;
 • Podziałów nieruchomości;
 • podziałów nieruchomości i nadawania numerów nieruchomości

Wejście tymczasowe do Segmentu B możliwe będzie od strony altany gospodarczej znajdującej się na końcu Segmentu B

W tej części obsługiwani będą interesanci

 • oraz interesanci w sprawach:
 • Ochrony środowiska
 • Odpadów
 • Gospodarki komunalnej

Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej bez zmian.

Będzie to również wejście do Sali Biblioteki Publicznej w Skokach (II piętro).

W każdym z segmentów uruchomiony zostanie punkt obsługi interesanta.