Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok: skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=15285