Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.

Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl)  lub telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

UWAGA:
Od 4 września br. infolinia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. pracuje także w soboty!

Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.

Aby umożliwić Państwu dopełnienie obowiązku spisowego, na terenie gminy uruchomione zostaną Mobilne Punkty Spisowe, w których dyżury pełnić będą rachmistrzowie. Wystarczy przyjść:

13 września (poniedziałek) w godzinach 16.00-18.00 do świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim,

20 września (poniedziałek) w godzinach 16.00-18.00 do świetlicy wiejskiej w Brzeźnie,

18 września (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00 na targowisko ul. Kościelna w Skokach

27 września (poniedziałek) w godzinach 16.00-18.00 do świetlicy wiejskiej w Bliżycach.

Informujemy, że do Mobilnego Punktu Spisowego może przyjść każdy mieszkaniec gminy Skoki.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO!

Informujemy, że w mobilnych punktach spisowych w Pawłowie Skockim, Brzeźnie i Bliżycach będzie można również wypełnić deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.