Zaproszenie na spotkanie on-line dotyczące zagospodarowania wodą na terenach rolniczych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa w Poznaniu przy współudziale firmy Ortus zaprasza na szkolenie on-line 1 września dotyczące LPW czyli Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, które ma na celu przedstawienie zakresu  działań i stworzenia sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość przedstawienia swoich konkretnych problemów związanych z gospodarką wodną.

Zainteresowanych spotkaniem proszę o kontakt z P. Kingą Fortuniak osobą koordynującą na adres meila kinga.fortuniak@wodr.poznan.pl celem potwierdzenia chęci wzięcia udziału w spotkaniu, aby w późniejszym terminie otrzymać link do spotkania.

Beata Mączyńska – WODR w Poznaniu