Od dziś, 19 lipca startują zapisy na 3 już edycją Festiwalu NW z Doliną Wełny.
Zapraszamy.

Regulamin wydarzenia promocyjnego pn. „3 Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny” który odbędzie się 14 sierpnia 2021 w Skokach

CELE IMPREZY:

 • Ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki oraz terenu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
 • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez NW;

BAZA FESTIWALU – STARTU I METY:

Hala widowiskowo – sportowa w Skokach przy Szkole Podstawowej w Skokach, ul. Rogozińska, 62-085 Skoki

ORGANIZATOR:
1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Biuro Stowarzyszenia:
Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.
2. Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

TRASY:

 1. Organizator zaplanował trzy trasy, każda z nich dostosowana jest do możliwość uczestników, osoba biorąca udział robi to na własną odpowiedzialność biorąc pod uwagę swój stan zdrowia.
 2. Przemarsz tempem rekreacyjnym, dostosowany będzie do możliwości uczestników.
 3. Do wybory 3 trasy: 20, 10 i 5 km

ZAPISY i INFO:

 1. info: 691 726 319
 2. Zapisy jedynie drogą elektroniczna: turystyka@gmina-skoki.pl
  od 19 lipca do 11 sierpnia lub do wyczerpania się limitu miejsc – 150 osób
 3. Dokonując zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, wybraną trasę i miejscowość zamieszkania (dokładny adres nie jest konieczny).

HARMONOGRAM IMPREZY 14 sierpnia 2021 (sobota):

 1. Start poszczególnych grup:
  godz. 9 – 20 km
  godz. 11 – 10 km
  godz. 12 – 5 km
  Długość tras może się nieznacznie różnić.
 1. Przewiduje się zejście na metę wszystkich grup ok godz. 13
 2. Posiłek regeneracyjny i konkursy z nagrodami dla zgłoszonych uczestników.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Udział w Rajdzie jest Bezpłatny
 2. Przewodnicy na każdej z tras.
 3. Posiłek regeneracyjny dla wszystkich zgłoszonych w terminie osób.
 4. Tombola z nagrodami dla wszystkich zgłoszonych w terminie uczestników Rajdu.

Festiwal NW zostanie przeprowadzony w obowiązującym w tym dniu reżimie sanitarnym.

FINANSOWANIE:

Wydarzenie zostanie sfinansowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.