„Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży została zamieszczona pod linkiem http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=920

Uwagi do oferty można zgłosić w ciągu 7 dni do 25 marca 2021 na formularzu udostępnionym pod powyższym linkiem”.