Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że państwa członkowskie przygotowują Plan Strategiczny dla WPR. Plan ma obejmować instrumenty I filara WPR tj: płatności bezpośrednie, działania sektorowe w zakresie rynków rolnych oraz II filara czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Trwają obecnie konsultacje społeczne w spraw planu i do 15.02.2021 roku można zgłaszać uwagi do projektu. Poniżej podany jest link do strony i każdy zainteresowany może zapoznać się projektem i wnieść uwagi do planu:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przypominamy-do-15-lutego-mozna-zglaszac-uwagi-do-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

Opracowała Beata Mączyńska – WODR w Poznaniu na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego z Brwinowa.