Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu podajemy do publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na rok 2021 lekarzy weterynarii do badania mięsa zwierząt gospodarskich oraz zwierząt łownych przeznaczonego na użytek własny.