W budżecie gminy Skoki na rok 2021 założono 40.000zł na realizację programu dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy elektrowni wodnych.

Kwota jednorazowej dotacji wynosi 4.000zł, jednak nie więcej niż 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów, powstałych po dacie zawarcia umowy z gminą.

UWAGA: w przypadku ubiegania się o gminną dotację na zakup i montaż OZE Wnioskodawca nie może już aplikować o środki z rządowych programów „Mój prąd”, „Czyste powietrze” i odwrotnie (zakaz podwójnego finansowania). Ubiegać się o środki nie mogą również właściciele nieruchomości, którzy w poprzednich latach uzyskali już gminną dotację.

Wnioski o dofinansowanie OZE można składać od 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek), od godziny 900.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej:

bądź w siedzibie Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie której ma zostać zamontowane OZE.
  2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonanie planowanej inwestycji wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy.
  3. W przypadku gdy Wnioskodawcą będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do przedłożenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na montaż instalacji OZE, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.