Zachęcamy Państwo do zapoznania się z projektem pod nazwą „Inteligentne kwalifikacje zawodowe” organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.


Projekt już ruszył i obecnie jest na etapie kompletowania grup. W jego ramach wziąć można udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z szesnastu atrakcyjnych dziedzin. Skierowany jest zarówno do pracowników, osób planujących przebranżowienie, jak i osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Z uwagi na to, że projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, udział w szkoleniach jest bezpłatny. Cena rynkowa takiego projektu wynosi pomiędzy 3000 a 7000 zł, jest to więc niebywała okazja, aby nabyć atrakcyjne kwalifikacje bezkosztowo.

Więcej informacji na temat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu znaleźć można na stronie http://ckziupoznan.pl.