Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że z przyczyn niezależnych, doradztwo w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zostało zawieszone do końca listopada tego roku. O wznowieniu działalności punktu doradczego zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.