Targowisko w Skokach funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy o reżimie sanitarnym obowiązującym sprzedawców oraz klientów! (Dystans, Dezynfekcja, Maseczka)

Uwaga: W dniu 07.11.2020 będzie ograniczony dostęp do pomieszczeń socjalnych, za wyjątkiem toalety publicznej.