Rolniku!

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Jeśli zatem jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to jak najszybciej!

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99),

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu, z którymi można skontaktować się dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów:

  • 67 35 27 203,
  • 67 35 27 207,
  • 67 35 27 208.

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń po kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później – właśnie kogoś spisują!

  • spisu bezpośrednio w Urzędzie Gminy (po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 61 8925 815),
  • wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego.

Rachmistrzem spisowym na terenie Gminy Skoki jest Tomasz Smacha, z którym można również umówić się na przeprowadzenie wywiadu, dzwoniąc pod nr 571-501-816 (numer bezpośredni) lub 22 666 66 62 (kod rachmistrza: 1816).

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących Spisu, prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym pod nr 61 8925 815.