W związku z wprowadzeniem w dniu dzisiejszym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej obostrzeń dotyczących zmiany systemu nauczania w szkołach podstawowych w klasach IV- VIII informujemy, że grupowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi uczęszczającymi do świetlic  mieszczących się w Pawłowie Skockim, Potrzanowie, Rościnnie, Skokach i Stawianach od dnia 26.10.2020r. prowadzone  będą jedynie dla dzieci klas I-III w terminach podanych przez wychowawców. Dla pozostałych dzieci zajęcia grupowe zostają zawieszone do odwołania. Młodzież z klas IV – VIII będzie mogła skorzystać z indywidualnej pomocy wychowawców w dniach i godzinach przez nich wyznaczonych. W sprawie szczegółów dotyczących zajęć i formy pomocy należy kontaktować się bezpośrednio z wychowawcami prowadzącymi poszczególne grupy.