KASA w Urzędzie nadal nieczyna. Przypominamy numery kont. 

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania,
dzierżawy, najmu, opłaty skarbowej i sprzedaży mienia komunalnego
prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki o numerze
43 9065 0006 0040 0400 0185 0001
w tytule przelewu prosimy podać czego wpłata dotyczy,  np. podatek od nieruchomości imię i nazwisko

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze 20 9065 0006 0040 0400 0185 0027 w tytule przelewu podać imię i nazwisko opłata za odpady

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bukowy B S Gniezno o/ Skoki o numerze 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022