Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego.

Oferent: Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach

Zadanie: Zakup instrumentów dętych

Uwagi do oferty można składać do 23.09.2020 włącznie.

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13312