Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych
oraz utrzymania właściwego dystansu społecznego.

Wobec licznych skarg klientów sklepów, zakładów usługowych, petentów urzędów
na nieprzestrzeganie przez znaczą część społeczeństwa tych obowiązków przypomina
się o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu właściwego dystansu.

Za nieprzestrzeganie tych zakazów i nakazów grożą kary.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu
mgr farm. Paweł Gilewski