W związku z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że na terenie Gminy Skoki od dnia 19.05.2020 udostępnione zostają obiekty sportowe znajdujące się pod nadzorem tj.

–  Stadion sportowy przy ul. Parkowej 10 w Skokach- na potrzeby realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez Stowarzyszenie KS Wełna Skoki,

– kompleks boisk ORLIK przy ul. Rogozińskiej 14 w Skokach.

Pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne będące bez nadzoru bezpośredniego zarządcy takiej jak np. boiska wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe zgodnie z w/w Rozporządzeniem pozostają nadal niedostępne.

Zasady korzytsania z kompleksu boisk ORLIK w Skokach:

  1. Korzystający z obiektu bezwzględnie stosują się do zaleceń przedstawiciela zarządcy obiektu- Animatora.
  2. Zarządca weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu:  max 14 uczestników na boisku; plus 2 trenerów
  3. Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z toalety (brak możliwości korzystania z szatni)
  4. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
  5. Zaleca się zachowanie dystansu min. 2 m podczas korzystania z obiektu.

Obiekt jest otwarty w godzinach: od poniedziałku do piątku 15:00-21:00, w sobotę 10:00-18:00

Telefon do Animatorów: 501 20 54 46 (w godzinach otwarcia Orlika)